ความฝัน ฝันตอนไหนเป็นอย่างไร

ความฝัน เรื่องราวที่เกิดขึ้นในขณะที…